Černý plamen

VŠEPOHYB

Veškerý pohybový řád (zvuk, světelná energie) a pohybový chaos (temné fantazma) v jednom má dohromady charakter tekutého ohně. Lze to chápat jako průzračné plazma s multipolárním (jiskřivým) nábojem.

Vzhledem k faktu, že pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje systém „zvuk & znak“ a připustíme-li, že čeština v tomto prostředí funguje jako zdrojový jazyk (viz text Ani 8C), již samotná řeč odhaluje souvztažnost ohně a pohybu: ohni se.

 

VŠEMOŽNOST

Všechny možnosti nikdy nemohou nastat, tudíž všemožnost má status neexistence neboli fantastický status.

Všechny možnosti mají nulový součet.

Výčet všech možností má všezahrnující, pekelný charakter. Jedná se o fantastické Zlo bez vlastní vůle (podstaty, života, hmotnosti). Jde tedy čistě o představivost. Aby se toto Zlo prosadilo, předstírá opak sebe sama: Klid, Dobro. Neboli toto Nikdepeklo zahrnuje nejen vše pekelné, ale i rajské, nebeské a světské.

Všemožnost si lze představit buďto jako něco nekonečně velkého, s čímž však nelze počítat (∞), nebo jako něco nekonečně malého – a zde lze pracovat s imaginární jednotkou (i=√-1), čemuž konkrétně odpovídá virtuální částice se zápornou hmotností (součást komplexity kvantového vakua).

Potenciálně nekonečnému, sbíhavému pohybu směrem dovnitř „vibračně“ odpovídá nejčernější černá.

 

DŘÍMAJÍCÍ VŠE

Absolutní potenciál ve zjednodušeném smyslu má tudíž charakter Černého plamene.

Černý plamen paradoxně představuje to nejskutečnější skutečné a zároveň je Neexistencí.

Vzhledem k tomu, že potenciálně nekonečný, rozbíhavý pohyb směrem ven znamená nejprůzračnější průzračnost, lze Černý plamen vnímat i jako Pozornost samotnou – ovšem vždy pouze v individuálním smyslu.

 

Splývající černá a průzračná ukazují na Zrcadlo, potažmo Světlo či Vůli.

Mezi průzračným a černým existuje absolutně vše.

Kromě Absolutna samotného, vše existuje i zrcadlově. Například struktury existují současně (naráz a souvztažně) jako své zrcadlové součty; nebo alespoň všude tam, kde je Život. Nějaká pekelná příšera tak může ve skutečnosti být čirou Opravdovostí (vždy záleží na činech, záměrech, na tom uvnitř – ne na tom, jak se co zdánlivě jeví).

Zdání skutečně klame. Typickým příkladem je Černá magie. Černá barva zdaleka ještě nemusí znamenat černé úmysly. Ty ztělesňuje Kult smrti, často (a záměrně) s Černou magií zaměňován.

Magické, okultní, mystické či filozofické směry Stezky levé ruky, založené na rozvoji zdravé individuality, představují v duchovním smyslu „bílou školu Života“. Opakem jsou nesčetné uniformující, kolektivizační „vymývárny mozku“ všeho druhu. Dnes je moderní hlavně takzvané „pozitivní světelné duchovno“, spojené s odhalováním zákulisního dění (tajné okultní řády a jejich spolčení s mimozemšťany) – kus pravdy zde nechybí, ale celkově to připomíná spíš karikaturu psychiatrické léčebny.

 

ČERNÝ PLAMEN

  • zřídlo Magie
  • ověřovač pravosti, ryzosti
  • zesilovač, případně vyrovnávač charakteru

 

„…Černý Plamen Satanův v průběhu satanského křtu či jiné iniciace představuje zdroj podivuhodné přírodní síly a magické moci, kterou prozatím věda nedokázala uspokojivě vysvětlit…“ – 66 otázek a odpovědí