Fantastické Vševědomí

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, má charakter Fantastického Vševědomí.

Fantastické Vševědomí jako Absolutní „0“ funguje na principu zrcadlení „+“/síly Lásky/polarity a „-„/fantasy Dæmonia/nepolarity (energetickou stranu Lásky lze polarizovat, Dæmonium má nehmotný status – fyzikální polarita zde neexistuje).

Tomu odpovídá energetické vlnění/záření a virtuální částice (fluktuace kvantového potenciálu), respektive kvintesence/pátý element/Světlo a sextesence/šestý element/Temnota. Výsledkem oboustranné, obousměrné reflexe je ŠŤASTNÁ 7.

Láska/polarita a Dæmonium/nepolarita se zrcadlí jako nepolarizovaná neboli univerzální, bezpodmínečná Láska (SAINT) a jako fantastická TemnoHRA (N’T YES, SAY TEN), dva v jednom, což je věčným smyslem a hnasí silou všeho.

 

Kořenem Fantastického Vševědomí je FANTASY.

F=klíč=6 (v základní abecedě)=prvoobraz=dvojprvek hexagramu=sextesence=aktion

Y=spojení=25=5×5=prvofraktál=pentagram života=kvintesence=mention

ANTAS=SATAN (SAINT)/HAD=TA NÁS (STVOŘITELKA)=TA SAŇ (DRAK)

 

Jelikož všesměrová láska/ženský princip (tenzor nultého řádu) má ve vztahu s koncentrickou vůlí/mužským principem (tenzor prvního řádu) prioritu, Fantastické Vševědomí se primárně diferencuje jako nefyzická, neutrální, potenciálně obojetná všebytost hyperženského charakteru neboli nestvořená Stvořitelka. Ta ve smyslu vztahů uvnitř:vně, žena:muž se na úrovni vnějšího Vesmíru manifestuje jako dračí architekt neboli Drak. Stvořitelka je absolutní Láskou neboli hadí inteligencí (plazmatem); Had je symbolem vlnění, beztvarosti, tekutosti (což jsou ženské atributy) a zároveň symbolem intrik a sexuality.

 

MYSTÉRIUM MAGICKÉ NEDVOJNOSTI (FENOMÉN SATAN)

 

Fenomén SATAN je neúmyslně i úmyslně zaměňován s parazitickým Kultem Smrti (SAT/ELITY SAT/URNA v okultně-technokratickém smyslu).

 

„…Satan je pro většinu populace personifikace zla, podlosti, prostě všeho špatného. Tak proč satanismus?

Na úvod bych všem doporučil, aby se zamysleli nad tím jaká organizace tyto fámy o Satanovi po staletí šíří. Jaká je její minulost a jakým obviněním mnozí její duchovní po celém světě právě teď čelí!…“Rozhovor: Satanismus – mýtus a realita

 


Smysl Bytí se odvozuje z jeho samovyplývajících vlastností.

Představa, že někdo smysl své existence odvozuje z energetiky a architektury matric, potažmo z genetické mysli/paměti/programu (aniž o tom má tušení), je neuvěřitelná. Vlastně pak nejde o živou bytost, ale existobota – kterému úplně chybí některé části bytosti – a z kolektivního nevědomí existobotů excituje jejich zrcadlový doplněk (poloumělé vědomí paraziticko-psychoenergetického, technokratického charakteru).

 

MATRIX (tvořený matricemi)

M=mention

A=aktion

TRIX (3X)=TRIKS=KRIST

 

chrysos, chrysus=zlato → Christos, Kristus=zla to

 

KRISTOVSKÝ VESMÍR

 

ATEISTÉ ČR

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Kristovský model funguje pouze tehdy, je-li regulován faktorem fantasy Antikrista (princip Láska & Temnohra), čímž je transcendován Krist kód a místo Utopie to je pak skutečný (bezejmenný) Ráj. Jak se zdá, je to však to poslední, co existoboty zajímá.

 

Moudrá Příroda nám dává znamení v podobě páva korunkatého neboli modrého (Pavo cristatus).