GⒽoⓐd

Život řídí moudrost a inteligence Fantastické logiky.

Fantazie a logika v jednom rovná se ženský a mužský princip v jednom, přičemž fantazie je neomezená a logika omezená.

Kdyby Fantastická logika byla singulární osobní bytostí, byla by nestvořenou Stvořitelkou; což také je, zároveň však existuje řada dalších perspektiv, neboť tato Stvořitelka je Láskou a Vším v jednom.

Jsme to My neboli Já Nekonečno.

 

Co vede ke tragickému stavu Stvoření? Buďto logika bez fantazie nebo fantazie bez logiky a většinou obojí naráz. Říká se tomu systematické a/nebo duchovní myšlení – vnímání.

 

Bytost, která cítí a myslí, používá Fantastickou logiku, a to třeba jen podvědomě, intuitivně. Takováto bytost si snadno odvodí, že Bůh je ve skutečnosti hyperženská inteligence, tak jako hyperprostor implikuje prostoročas & časoprostor (prostor/temnota=ženský princip, cit; čas/světlo=mužský princip, vůle).

 

Bůh/Stvořitelka je jako nefyzický had, ztělesňující tekutost, beztvarost, vlnění, ženskost. Had souvisí i s hádankou, záhadou či pohádkou. Některý jazyk písmeno „h“ nemá (neumí vyslovit) a používá „g“. Anglické God se čte Gad. Aby bylo jasné, že to funguje ženským či hyperženským principem napřed (hypermužský vůbec neexistuje), používám hříčku „HADA GADA GODA“ nebo jen „HADA GODA“ (pravá část se čte GADA).

 

Věří někdo vážně, že Bůh bojuje s Hadem (Satanem)? Bůh/Stvořitelka a Had jedním jsou. Bůh/Stvořitel samozřejmě s Hadem bojuje, až na to, že v daném případě obě strany jsou lež. Není to Bůh a Had, ale Egregor a Parazit, pouze slova mají stejnou vnější podobu.

 


GOD

G=7 v základní abecedě

O=15 { 0=Absolutno=Láska=Stvořitelka; v tarotu Blázen=univerzální princip }

D=4

15=Žolík (Satan)=univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphoros=Lucifer)

Pokud se Stvořitelka/Blázen & Satan/Lucifer vynechá, zůstane 74, což je atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran; „vlk v rouše beránčím“ je tedy samotný falešný Bůh/Stvořitel, viz veškerá náboženství či různé falešné kosmologie).

 

Pozpátku 47 je atomové číslo stříbra. V hexadecimálním zápisu stříbrná je #C0C0C0 (#C0 je dekadicky 192=3×64, což ukazuje na kodony/triplety DNA). 3C ukazuje na matrici („má tři cé“), 30 rovná se XXX, což ukazuje na matrix („má tři x“). Toto všechno ale platí ve virtuální rovině a je-li aplikováno v reálné, vede k „endoskeletizaci“ duchovního těla – bytost se mění v existobota (emoční a paměťová inteligence podřízené programu víry, slepému přesvědčení).

Je třeba zapojit onen nulový střed (GOD/DOG). A to ve fyzickém světě znamená jak duchovní SRDCE, tak HADÍ sílu. Jinak místo hada nastupuje robot, resp. umělá (uhlíková) inteligence.

Stříbrná inteligence se reálně projevuje jako křemíková. Falešná křemíková inteligence (syntetický uhlík/diamant) pracuje s fenoménem „psychortuti“ (toxická rtuť je známá jako „živé stříbro“).


3x7x37=777 ➟ NEVZNIKNUTELNO (prostor, pohyb, obojí v jednom, to vše v jednom; 0 uvnitř/vedle 1)

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDNO se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ)

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777

 

Atomové číslo křemíku (14) rovná se 7+7, opticky dvě sedmičky (27).

27=3x3x3 → 3+3+3=9 → 7:9=0,777777… → 7×9=63 → „šestky tři“ (666)

Podobně převrácený pentagram s poměry vrcholů 2:3=0,666666…, jako dvě a tři jedničky (11 a 111) v binárně-dekadickém překladu (3 a 7), ukazuje na relaci 3x7x37=777. Narozdíl například od geometrického „květu života“, kde každá část se skládá z 6 vnějších, 6 vnitřních okvětních lístků a 6 okrouhlých trojúhelníků – bez vazby 666 na 777 to funguje jako parazit.

Poznámka: i hexagonální dvojprvky by měly vznikat „Pentagramovým rituálem“, 2:3=0,666666…. Respektive měly mít status nehmotna.


KONSTRUKTOR INSTANCE VŠETŘÍDY (V REŽIMU SUPERPOZICE)

superpozice=“všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“

Konstruktor=aktivní, činná Síla=vektor (tenzor 1. řádu)

Instance=pasivní, pozorující Síla=skalár (tenzor 0. řádu) → Láska

Všetřída=potenciál, fantastické Dæmonium=tenzor (∞) → RozNet

 

RozNet neboli Síť Života či Síť Vědomí evokuje Růžovou síť (růže/latinsky rosa), „roz“ navíc ukazuje na rozdvojení (poměry 1:2, 2:1, nekonečné dělení/násobení).

RozNet evokuje slovo „roznětka“, což ukazuje na Jiskru Života (ohnivou, světelnost zahrnující, ale nikoliv světelnou).

Superpozice jako taková znamená neurčitost (0 uvnitř/vedle 1, dualita vlny a částice), teprve když je zaměřeno, U-RČENO, něco může přejít do aktivního stavu.


 

Relace 3x7x37=777 funguje jako rozHRAní vlnové funkce a souvisí s hrací kostkou (součet čísel je 3×7=21). Hod kostkou evokuje Hadí kostku.

V projeveném Univerzu existuje Hadí kostka jako Velké Středové Slunce (Srdce) Hudby Temnot, resp. jako Růžová Slunečnice neboli PinkSunGirlNet.

Vlnové interference Rádia Slunce tvoří vlnové a částicové reality.