Hadi

-had první-

ALEISTER CROWLEY: THELÉMA

Co je Pravá Vůle neboli Pravé Vědomí, Pravý Život? Sylogizmus dvou pravidel: dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon (individuální rovina) & láska je zákon, láska pod vůlí (kolektivní rovina).

 

-had druhý-

ANTON SZANDOR LAVEY: SATANSKÁ BIBLE

 

11 satanských zákonů země

 1. Nesděluj své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán.
 2. Nevykládej o svých problémech ostatním, pokud si nejsi jist, že ti chtějí naslouchat.
 3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď.
 4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.
 5. Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud jsi k tomu nedostal od partnera signál.
 6. Neber si, co ti nepatří, s výjimkou případu, že je to břímě pro druhou osobu, a ona pak vydechne ulehčením.
 7. Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k uskutečnění svých tužeb. Jestliže popřeš sílu magie poté, co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho jsi dosáhl.
 8. Nestěžuj si na nic, co se tě netýká.
 9. Neubližuj malým dětem.
 10. Nezabíjej zvířata, pokud nezaútočí, nebo pokud je nepotřebuješ pro svou obživu.
 11. Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj. Jestliže někdo bude obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič jej.

 

Satanské devatero

 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky „božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji“ stal nejzkaženějším zvířetem!
 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

 

Neznamená to, že satanista (infernalista, okultista, mystik) neumí odpouštět. Pokud ale někdo odpouští donekonečna, aniž to něco řeší (většinou spíš naopak), tak takový jedinec je masochista – jen druhý konec sadisty. Potom už to není odpuštění, ale pokrytectví, lenost a zbabělost.