Hell Well (Studna pekel) aneb KomiXatan

V některých textech mluvím o Druhé nedimenzi (zdrojovém Ne2D neboli Pra2D), jež se nekonečně současně pohybuje směrem k a do 1D- (Virtuálno) a k a do 3D+ (Reálno), což se reflektuje jako antiparalelní dvojšroubovice a znamená SURREÁLNOST JSOUCNA.

Pra2D lze chápat jako

  • Matematickou dimenzi
  • základ duchovního Prasvětla, potažmo základ Nebes či Onoho světa
  • Nikdepeklo (pohádkové Peklo, placaté Peklo), fantastické Dæmonium, komiksové Podsvětí
  • mystérium nestvořené Stvořitelky

Nemusí to platit doslovně, může jít o status či charakter, typ inteligence.

 

Bytosti Pra2D jsou

  • buďto skupinotvorové („Dvourozměrňáci“)
  • nebo pohádkoví démoni a živá Láska v jednom

To druhé se reflektuje jako vnitřní, živý, tekutý, duchovní Oheň (známý též jako Hadí síla) a projevuje taktéž jako Zřídlo duchovního srdce/třetího oka, potažmo jako pohádkové duchovní tělo.

 

Barevně tvoří horní část spektra vyjádření (to) průzračné/běloskvoucí, zatímco spodní část spektra (ta) světle/tmavě hnědá. Celé spektrum je ve fyzickém světě známé jako Éterické tělo či Stříbrná aura lesů, nicméně jde o pohádkovou stříbrnou, nikoliv fyzikální. Rovněž to lze chápat jako (to) éterické či (ta) éterická Já.

 

TA NÁS (univerzální identita)

  • id=to=ta v množném čísle (Já)
  • entita=ona=ta (Láska, ženský princip)
  • tata=obojí (Vůle, mužský princip)