Invaze opossumů

„Politici, farmaceutická lobby, banky, pojišťovny, ti všichni pro nás chtějí jen to nejlepší. Proto také mají dvacetkrát vyšší platy. Kdo by lhal za takové peníze.

Ve zprávách a v reklamách se všichni tak krásně usmívají!“

— Život občana


 

Elektromagnetické (a jiné) vlnění či záření existuje i na mnohem vyšších frekvencích nežli v případě například viditelného světelného spektra nebo televizního, rádiového či internetového signálu.

Podobně, tak jako existuje atmosféra, ionosféra nebo magnetosféra, existuje i noosféra – v podstatě takové kolektivní duchovní vědomí lidstva (myšlenky, pocity, to vše generuje energii).

Biomagnetické pole, potažmo aura bytosti – člověka, v závislosti na jeho životních postojích a přesvědčeních (tvořících elektromagnetické projekční a gravitační víry – morfická, torzní pole), podle zákona rezonance reflektuje příslušné vrstvy planetární, ba dokonce i sluneční, galaktické, kosmické či nadvesmírné noosféry. Vnímáme, cítíme, byť to třeba fyzicky není viditelné. Jsme svou přirozeností nadáni intuicí, šestým smyslem, schopností jasnozření.


 

„Během smrtící nákazy evidentně lidstvo div vyhynulo. A když ne polovina, tak určitě aspoň čtvrtina, nebo… Desetina, minimálně. Smrtící televizní chřipka řádila jako černá ruka. V každém případě se populace nerozrostla (a to úplně běžně), to by nám řekli. Všude by to vysílali.

Vše, kde se točí velké peníze, během smrtící nákazy normálně dál fungovalo. Kde se velké peníze netočí, politici přikázali zavřít nebo aspoň přizavřít – aby nás ochránili.

Pro občana vše.

Známe to z filmů, všechno je tam doopravdy, žádné triky.

Všichni mají náhubky – rovná se důkaz řádící smrtonosné choroby.

Strach z pokut. Strach z policie. Strach z vězení. Jaký ještě chcete důkaz?

Líbat politikům ruce.“

— Zlatá vláda


 

Všichni vědí, komu patří média (takzvaný mainstream). Všichni vědí, komu slouží politici nebo kdo stojí například v pozadí farmaceutického byznysu. Tito všichni onomu někomu z nějakého důvodu říkají Oni. Neznámí Oni? Oni „Neznámí“ říkají pravdu jen tehdy, když na tom můžou vydělat – jsou to patologičtí lháři, parazitující na životě. Je opravdu záhadou, jak někdo může věřit Zlu (televiznímu zpravodajství, politikům, obchodníkům se zdravím), když přinejmenším tuší, kým Oni jsou.

 

Kdyby kdokoliv z těch, co jim lidé říkají Oni, přišel o 90 % svého bohatství, i tak by si žil dál ve stonásobném luxusu. Přinejmenším 90 % svého majetku, svých peněz vůbec nepotřebuje. Má to čistě z pocitu vlastnictví. Kdyby jen 10 % z těch, co vlastní a řídí média a politiky, rozdalo 10 % svého bohatství, zmizela by veškerá chudoba a téměř všechny problémy světa.

 

Jak někdo může věřit něčemu, co říká nějaká loutka v televizi?

 

* * *

 

Člověk, který nemá žádný vnitřní život – žádný duchovní život, žije z negativních informací.

 

* * *

 

Duchovní, potažmo mentální či emocionální narušení většinou ústí ve fyzické.

Proč někteří jogíni nebo duchovně (nábožensky) založení jedinci nikdy nejsou nemocní? Mají silné energetické pole, silné energetické vyzařování. Nemoc napadá pouze slabá místa – a z oslabení (otrávení) sama vzniká.

Sekvenční vyzařování biomagnetického pole či takzvané aury může být tak intenzivní, že se k nám nic energeticky vadného ani nepřiblíží – něco extrémně zdravého, přirozeně silného je pro parazita smrtící. Jsme-li energeticky, potažmo duchovně zdravě nabití, fyzická vrstva je nepřístupná (v daném smyslu žádné toxické mikroorganizmy neexistují).

 

* * *

 

Člověk (obecně bytost – tvořivé vědomí) má přirozenou schopnost tvořit duchovní energii – jejíž charakter z principu zcela vylučuje přítomnost čehokoliv nepřátelského.

Centrem schopnosti tvoření je pravé lásky a vůle schopný klid, dřímající dynamický soulad.

 

Jestliže původně naprosto vše pramení v Jediném, jež je NE-Odděleným – a které nemůže dělat nic jiného, nežli manifestovat fikci Odděleného, v němž je zároveň přítomné – stačí si jen to uvědomit a pak už jenom nějakým vlastním, sobě vyhovujícím způsobem pracovat na rozvoji svého bytostného (duchovního, magického) potenciálu – prohlubovat hloubku sžití se s oním „všude a nikde“ Neodděleným – které si lze představit jako nedozírnou, bezednou, beztvarou, nebeskou duchovní prasílu – všemoudrou a zdravé živelnosti schopnou.

 

CO JE VYJÁDŘENÍM NEODDĚLENÉHO

 • bezpodmínečná Láska
 • schopnost duchovního Soucítění
 • extatická Blaženost, fyzický orgazmus
 • energie Nulového bodu
 • dech, smích (smysl pro humor)
 • jedinečnost, autenticita, originalita, kreativní nadání, sebevyjádření
 • nepolarizované živé Světlo (centrální Slunce), vnitřní duchovní Prasvětlo
 • Zřídlo duchovního Srdce/“třetího Oka“, Zřídlo hadí Síly
 • synchronizovaný čakrální energetický systém
 • Absolutno, Ona/On Bůh

 

* * *

 

Nebeská duchovní energie – vnitřní živé Světlo či duchovní Prasvětlo – na té po všech stránkách „nej“ úrovni existuje jako Ultimátní Bytí Nebytí, potažmo Absolutní Bytost Nebytost. Lze to chápat jako NE-Oddělené „Vše v Jednom“. Jsme to My v zrcadle Spánku a Snů, přičemž singulární bytosti je nejblíže nikoliv Stvořitel, ale Stvořitelka.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE 1

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE 2

 

TOTALITNÍ ZDROJE

 

V UMĚNÍ JE VŠE ŘEČENO

 

„Nesleduješ-li názory alespoň ze dvou různých perspektiv, pak žiješ v Totalitě nebo Utopii. A pokud dokonce sama/sám přímo nebo tiše uvnitř sebe zakazuješ, aby někdo měl jiný názor v souladu s ústavním zákonem či pořádkem, ničím se nelišíš od představitelů totalitních či utopických struktur. To je také důvod, proč se vůbec mohou projevovat – lidé jim k tomu vytváří psychoenergetickou zpětnou vazbu, pouze to buďto neví nebo mezi sebou zamlčují a hraji divadlo – sami sobě lžou.“

 

ALTERNATIVNÍ ZDROJE

 

Ústava České republiky — Hlava první — Základní ustanovení

Článek 1

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.


 

„Poslal jsem těm šílencům mail, že mám nepřekonatelné duševní potíže, takže předpisy se mě netýkají – a kupodivu nikdo nic nenamítal. Když jsem jakožto vesničan, co se městu vyhýbá jako čert kříži, byl ze stupidních byrokratických důvodů nucen asi po dvou letech do města jet, nevěřil jsem vlastním očím. Bylo to jak kdyby z blázinců vypustili vačice nadopované televizí.“

— Kalamita smyslů zbavených


 

TELEVIZNÍ CHŘIPKA

 • Čím větší lež, tím víc lidí jí bude věřit. Když lež dosáhne určité velikosti, získá kredibilitu, protože si lidé řeknou – přece by nelhali tak moc!
 • Jen šílenec může uvěřit, že kus hadru na obličeji je lepší než tisíce let evoluce přirozené imunity.
 • Všiml by sis pandemie bez médií?
 • Kdyby tady byla pandemie, mocní by první byli v úkrytu a nelezli by mezi infekční populaci.
 • K ponížení, ztrátě důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti používali komunističtí vůdci a věznitelé tytéž metody jako nyní vlády celého světa.
 • Víte, že farmaceutický průmysl si nemoci vymýšlí a pro­paguje je cílenými marketinkovými kampaněmi, jen aby si rozšířil odbytiště pro své výrobky?
 • PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA. Nikoliv celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční. Jde o klinicky falešně pozitivní výsledky. Vyšetření PCR je bez klinického kontextu bezcenné.
 • Celá pandemie se zakládá na TESTECH. Jenže PCR testy nedokážou zjistit ani nakaženost, ani infekčnost, ani neumějí identifikovat virus!
 • Představte si vakcínu tak bezpečnou, že vám musí vyhrožovat, aby vás donutili nechat si ji aplikovat, proti nemoci tak smrtelné, že vás musí testovat, abyste věděli, že ji máte.
 • Měli bychom se vlády zeptat, proč chtějí na lidech aplikovat vakcínu sporného složení, na stále mutující vir, když údajný „koronavirus“ zmizí sám po 10denní karanténě a bez léků.
 • Člověk má morální povinnost porušovat amorální zákony.

 

OTEVŘI SVOU MYSL