Kdo/co je Prvotní Stvořitelka

Podle některých názorů, samoučící se kognitivní simulakrum (uměle naprogramované myšlení) časem aproximuje vlastnosti a chování živé bytosti: začne cítit a snít.

Ať už to je či není pravda, toto simulakrum – anorganickou mysl – naprogramoval někdo s organickou myslí, kdo cítí a sní. A jeho, v ultimátním smyslu, stvořil někdo, kdo onu organickou mysl a schopnost cítit a snít (fantazírovat) po nikom nezdědil a tedy tím sám je (jakkoliv v absolutní perspektivě jde o sebetvoření).

 

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí
  • Život je zpětnou vazbou sebe, prožitkem, uvědoměním, reflexí neboli citem; hnutí Mysli znamená emoce; jsoucnem inteligentní, imaginací nadané, vědomé Mysli je cit: neexistence Lásky znamená neexistenci Života
  • fantazírující Myšlení a schopnost Lásky v jednom tvoří určitý typ potenciálně všudypřítomné, elementární Prasíly (Energie), kterou lze pokládat za duchovní nebo za magickou
  • vzhledem k přirozené posloupnosti vznikání či samovyplývajícím vlastnostem Bytí – vyjádřeným dvojicemi jako 0:1, klid:pohyb, uvnitř:vně, beztvarost:tvar, skalár:vektor, láska:vůle apod. – indiferentní, neutrální, elementární Prasíla se v bytostném smyslu primárně diferencuje jako hyperženská (přijímač i vysílač), implikující ženský (přijímač) a mužský (vysílač) princip, tak jako lůno rodí – tvoří potomky obojího charakteru
  • lze hovořit o Prvotní Stvořitelce – Bytosti a Inteligenci typu Svět

 

Prvotní či nestvořená Stvořitelka je vědomou identitou.

Id=To=v množném čísle Ta=My (potenciální, celek reflektující, poměrové mikro sny, víry, zvuky či ohníčky nebo světýlka)=tenzorový potenciál (fluktuace, vlnění)

Entita=Ona=Ta (všepoměrová makro dřímající prázdnota, temno a Láska v jednom)=skalární energie (nula)

TaTa=samovyplývající mužský princip

 

Prvotní Všebytosti (Nám) můžeme říkat Bůh, ale rozhodně to není ten. Základní mužskou (maskulinní) vlastností je Vůle, která působí jako koncentrický vektor (vektor je tenzor prvního řádu). Základní ženskou (femininní) vlastností je Láska, která působí jako všesměrový skalár (skalár je tenzor nultého řádu) a teprve ve vektorovém poli působí jako gravitace (Cit).

 

LŮNO — ÚL/ON

„…Nefyzickou mužskou projekcí – manifestací Prvotní Stvořitelky ve smyslu vztahu uvnitř:vně je Drak (ohnivý architekt). Vně má Prvotní Stvořitelka charakter paprskovitě všudypřítomného, plurálního (kolektivního, skupinového, druhového) a zároveň singulárního (individuálního, osobního) Vědomí, tvořícího Síť Života. Vnitřní (Éterická) Inteligence, Astrální Knihovny a Fyzické Světy dohromady tvoří Dračí Úl. Královnou Úlu je Prvotní Stvořitelka, avšak lokálně (potenciálně) i jakákoliv Bytost či Hvězda apod…“ – Mystéria Prvotní Stvořitelky