Medikament

KREATRIX

ZDRAVÍ

Slovo zdraví údajně zkracuje význam výrazu z dobrého dřeva.

Les, základ života.

 

ENERGIE

Všechny původně přírodní energie (zrcadlovým astrálem nedotčené a tedy nepredátorské) mají levotočivou prioritu neboli jsou z principu levotočivé, jakkoliv nějaký vír, spirála či vortex se točí na obě strany, všemi směry. Souvisí to s hemisférami, ať už mozkovými nebo planetárními. Pravá pracuje s představivostí a je intuitivní (východ), levá pracuje s pamětí a je logická (západ). Fantazii se meze nekladou – logický rozum fantazii usměrňuje. Napřed si něco představujeme, teprve pak následuje paměť (zkušenosti prohlubují intuitivní schopnosti). Přirozený přednostní směr je tedy zprava doleva, což znamená levotočivost. Opačně funguje stroj.

„Levotočivé energie jsou přírodní pro celý tento vesmír. Úplně jednoduše: když užíváme bylinky, tak zaberou, protože chemické látky v nich jsou levotočivé. Když si vezmeme prášek od farmaceutické lobby, v němž jsou uměle nasyntetizované pravotočivé látky, spíš nás to energeticky rozboří než by to zabralo. (…) A ještě poznámka k levotočivým vs. pravotočivým energiím: když si církev ve středověku upevňovala svou moc, nechala na energeticky důležitých bodech v krajině postavit kvanta náboženských staveb vysvěcených spc. rituály. Tyto stavby pak uzemňovaly a likvidovaly původní levotočivé síly přírodních bytostí i celé krajiny, protože násilně přetáčely jejich energie doprava, čímž podporovaly dogmatické náboženství a systém ega (dnes tuto funkci do určité míry plní vysílače).“ – Levotočivé energie a orgonit

„Bytosti přírody mi radí, abych si vizualizoval levotočivý pohyb energií vycházející od středu planety směrem k jejím okrajům. Říkají, že levotočivé proudy energií jsou pro planetu přirozené a léčivé, kdežto pravotočivé energie podporují ego, náboženský fanatismus a otupování lidské mysli. Jsou to energie jdoucí proti životu, živí však systém invazáků. Produkuje je každý člověk, který je pod vlivem stresu, strachu a emočního vypětí. Produkují je i mobilní vysílače. Všechny pravotočivé energie se však dají přes mentální působení mysli transformovat na přírodní levotočivé energie. Bytosti přírody mi však říkají, že nestačí tyto energie pouze transformovat, musí se zároveň definovat, jak budou dále využity. Řídím se dle jejich rady a přetransformované energie posílám „do koloběhu záření pro uzavření karmického kruhu na naší planetě“. Tedy ke znovuspojení násilně rozděleného Počátku a Konce všech věcí.“ – Jak můžeme pomáhat planetě a bytostem přírody

 

ORGONET

 

HADÍ SÍLA

„Uvolněte se, prohlubte dech, vědomě sledujte jak dech vchází dovnitř i vně vašeho těla. Při nádechu si představujte jak jsou vaše plíce plněny kyslíkem, který se točí a víří jako zářivé molekuly světla. Vaše plíce vstřebávají tyto světelné částice, posílají vlny světla do vašeho krevního řečiště a energetizují celé vaše tělo. Přeneste pozornost ke kořeni vaší páteře. Představujte si celou tuto oblast a celou svoji kostru naplněnou světlem. Ciťte sami sebe jako mikroskopickou částici, která to všechno zevnitř vašeho těla sleduje.

Nyní si představte, že v základě vaší páteře otevíráte temnou a tajemnou jeskyni. Odvážně vejděte a prociťujte jak kráčíte stále hlouběji a hlouběji do této jeskyně a jak postupujete dopředu, chápete, že je to domov velkého hada. Prociťujte jak jdete krok za krokem stále dál. Je naprostá tma a cítíte jak se vám ježí chlupy na těle, jsouce přitahováni do jeskyně své síly. Vizualizujte ohromného hada vydávajícího neustálý sykot, jeho oči planou ve tmě jako žhavé zelené uhlíky. Čelisti hada jsou otevřeny dokořán. Jako zářící postava vcházíte do úst tohoto plaza. Ústa tohoto hada jsou jinou jeskyní vás samotných a vy, kráčíce stále hlouběji dovnitř, pociťujete jaké to je, kráčet do samého jádra vaší tvořivé energie. Nyní vcházíte do břicha tohoto hada. Tento had je Matka Bohyně. Pokračujte dále do její reprodukční oblasti a staňte se svým vlastním vejcem, které vypadá jako balónek světla. Svou pozorností a vůlí si važte tohoto hada, který má své doupě ve vaší první čakře, vně temné jeskyně. Prociťujte jak se svíjí a uvolňuje svou sílu. Prociťujte třpyt a klouzavý pohyb obratlů, efekt při rozvíjení hada, po kterém vystřeluje nahoru ze základu vaší páteře.

Nyní prociťujte jak stoupáte vzhůru. Prociťujte tento vzestup energie, prociťujte svou kundalini jak stoupá a pohybuje se vzhůru vaším tělem a vychází ven z temene vaší hlavy. Ciťte tuto energii vznášející se nad vámi a spojující vás se sítí existence. Následujte volání této energie a představujte si jak zaplavuje vaši páteř – tento had je vaše síla, vaše nadšení pro život, jež je verzí vaší vitální existence – síla skrze niž můžete cítit spojení a skrze niž můžete tvořit. Stoupejte svým dědictvím a buďte povzneseni.“ – Země – Plejádské klíče k Živé knihovně

 

POHYB 🐞 PŘÍRODA