Moudrost věků

…aneb Prasvětlo Já Absolutno

Neexistuje nic jiného než ČAS.

Čas existuje jako potenciál, jako vlnění (energie) i jako částice (hmota) – jako nerealizovaná představa i jako představa realizovaná, potažmo paměť – vertikálně, horizontálně i „mezi“ (Astrál, Příroda, Éter).

To, že všechno je Čas, je magické, umožňuje neuvěřitelné, dobrodružné zážitky a vyvolává extatické, fantastické pocity, přičemž počet možností je nevyčerpatelný.

 

  • Pomyslný prostor a pohyb v jednom (neboli neprostor a nepohyb v jednom) implikuje vůli k pohybu/zastavení neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí.
  • „Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí; NIC je inteligencí všeopaku Ničeho: myslící Nic – My, s lící Nic.
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).
  • Vědomá, inteligentní, představivostí nadaná Mysl reflektuje sebe sama jako Cit, Obraz a Energii, což lze popsat jako Prasvětlo Já Absolutno.

 


TVOŘIVÉ VŠEVĚDOMÍ

 

MOUDROST

 

PŘÍRODA

 

ZDRAVÍ

 

LÁSKA

 

SYSTÉM

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE