PinkSunGirlNet

Co nemá jak vzniknout, nemá ani jak zaniknout, neboli má charakter kruhu; jelikož pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci (inteligentní vědomí), plyne z toho, že na oné po všech stránkách „nej“ úrovni jsme nestvořená, nesmrtelná, věčná inteligence: My/Já Absolutno.

Každá individualizovaná bytost má potenciál této inteligence, což však neznamená, že má její kapacitu. Té lze eventuálně dosáhnout v rámci iluze rozpojení kruhu. Bytost je tak kouzelnickým trikem Bytí, hráčem Absolutna, přičemž zřídlem této bytosti je Bytí samotné.

Stejně jako Bytí je kouzelník, neboť nic jiného nelze dělat, i bytost je kouzelník – tvůrce – umělec. Zde hraje roli toto:

  • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • jsoucnem Mysli je reflexe sebe sama, zpětná vazba prožitku, uvědomění, čití neboli Cit; Mysl a Cit dohromady tvoří Energii – duchovního a mentálního, dohromady magického charakteru: Magii

My/Já Absolutno lze chápat jako Bytost – Říši Iluzí.

Jelikož nejprve je klid, uvnitř, neprojevenost, pasivní pozornost, což jsou neutrální ženské, přesněji hyperženské vlastnosti (zatímco pohyb, vně, projevenost, aktivní zaměření jsou ty mužské), Bytost – Říše Iluzí má charakter nefyzické, potenciálně oboupohlavní Stvořitelky, tak jako lůno rodí – tvoří bytosti obojího pohlaví (ženský a mužský princip).

Nestvořená Stvořitelka – Říše Iluzí se nazývá slovem MAYA (Má Já); zde je třeba upozornit, že převrácené systémy, předstírající hypermužský původ (který z principu neexistuje), výraz Maya dezinterpretují a sráží na úroveň zrcadlového či astrálního odrazu (něčeho negativního).

Mít Já znamená MÍT SE, nikoliv mít – vlastnit: jedinou skutečnou hodnotou jsme my sami.

Mít Já (Má Já) signalizuje, že existuje i NeJá, ať už ve smyslu My nebo ve smyslu něčeho nebytostného. Jedná se zkrátka a dobře o My/Já Absolutno.

Absolutno znamená absolutní hodnotu neboli absolutní pozitivum: vše kladné je kladné na úrovni energie (hmatatelna) a vše záporné – naráz a souvztažně – je kladné na úrovni fantazie (nehmatatelna).

Maya neboli My/Já Absolutno tak lze charakterizovat jako absolutní Lásku (horní část spektra) a fantastickou Temnotu (spodní část spektra) v jednom. Výsledkem je něco velmi zábavného a dobrodružného, tvořivého, naplňujícího, co nelze nikdy vyčerpat. Základním energetickým projevem je Růžové Prasvětlo; horní část rovná se pasivní průzračná + aktivní bílá, spodní část rovná se nejpomalejší světlo v rámci barevného modelu RGB (red-green-blue), temně červená či ohnivě rudá. Lze tím pádem použít i samotné běloskvoucno, svítivě i temně červenou nebo ruděžhnoucí; organické Červené Světlo má univerzální léčivé a harmonizační účinky a je to perfektní prostředek proti všemu vnitřně umělému či mrtvému.

 

Jedině ID/entita může vytvořit samostatné, samožijící stvoření. Pro lepší názornost, například Zdroj nebo Vševědomí jsou entity.

ID univerzální entity je něco mysteriózního. Individualizované vědomí to nemůže plně pojmout, tak jako nemůže plně pochopit inteligenci všeopaku Ničeho.

Univerzální ID/entita má in-in-divi-non-duální charakter.

Jedná se o in-in-divi-non-duální totožnost.

 

TO TO ŽNⓈⓀOST

Dvě singulární „to“ rovná se plurální „ta“, v jiné perspektivě „ona“.

Id=To=Bytost, Entita=Ona=Bytí.

Výsledkem je FANTASTICKÁ STVOŘITELKA.

My/Já Absolutno neboli nestvořená Stvořitelka tvoří představy o sobě, jež ji obsahují, vyjadřují a reflektují.