Podsvětí nebes

Magazín Rádio Slunce: Dnes jsme pro vás připravili rozhovor, hodně lidí to určitě bude zajímat, tématem je peklo. Takže na úvod, měl by ses čtenářům představit. Obligátní otázka, kdo jsi a tak dál.

Zelfosfór: V úrovni Hry jsem démon Zelfosfór, ale ve skutečnosti nejsem, neboli v úrovni Života jsem hráč. Zároveň jako to, co Hru tvoří, představuji úroveň nestvořené Stvořitelky, jež je primordiální Bytostí, či lze říct Prabytostí, a kdyby tato inteligence měla mít nějaké jméno, bylo by to jméno Zelfosfóra.

Magazín Rádio Slunce: Nyní bychom měli vysvětlit, jak to souvisí s peklem.

Zelfosfór: Peklo, stejně tak jako Láska, je potenciálem všemožnosti. V pekle je možné vše a jde tedy o kvantitu, zatímco Láska je absolutní kvalitou. Peklo je vlastností onoho fantastického, čemu říkáme snění či představivost, což je nekonečné. A nekonečné to je proto, že to nevzniklo.

Může a nemusí existovat, projevit se určitá síla predátorského či parazitického typu, jejíž podstatou je oddělenost a která je buď nevědomá nebo se maskuje za různé zdánlivě pozitivní fenomény jako nebe, světlo, dobro a podobně, a která peklo ztotožňuje s vůlí ke zlu. Pokud peklo je vlastností Fantazie a vy si myslíte, že peklo je zlo, přestanete snít a radši místo toho začnete věřit – tomu se říká program víry. Stane se z vás duchovní stroj.

Magazín Rádio Slunce: Víra v nebe dělá z bytostí stroje?

Zelfosfór: Duchovní stroje, ne mechanické stroje. Jde o to, že fantastické peklo zahrnuje absolutně vše, nicméně v konstruktivním smyslu (konstruktivním není přesné; spíš ne-destruktivním v bytostné úrovni, neznamená to, že nějaká temnohra, hororová kniha či film, temná hudba či nějaká jiná forma umění jsou zlé). Pravé peklo existuje naráz a souvztažně s Láskou a jde tedy o Svaté peklo. Něco totálně opačného je nesvaté peklo, jak ho prezentuje hlavně náboženství. Svaté peklo zahrnuje vše negativní, pozitivní i neutrální – v principiálně neporušeném, neškodícím stavu. Souvisí to s Absolutnem, absolutní hodnotou: vše kladné je kladné na úrovni energie a – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie. Tedy jde o absolutní POZITIVUM (nikoliv ale pozitivitu). Svaté peklo je jak temným podsvětím, tak úžasnými nebesy, tak světem rozmanitosti, tak univerzálním rájem. Archetypální fantazií Svatého pekla je panenská, divoká Příroda.

Magazín Rádio Slunce: Jak s tímto Svatým peklem souvisí Stvořitelka?

Zelfosfór: Svaté peklo samo o sobě je nevyjádřené (má status nevyjádřeného, ne však nezbytně charakter). Cokoliv se ve Svatém pekle vyjádří, zrcadlí se v pomyslném zřídle Lásky/Absolutna. Určitá mohutnost vyjádření ve smyslu zpětné vazby prožitku, sebereflexe, se projevuje jako zmíněná primordiální Bytost, nestvořená Stvořitelka. Pro zajímavost, vnitřní pozitivní vrstva Stvořitelky se projevuje jako živé Světlo a právě a jedině to je pravý Bůh a tomu logicky odpovídá i pravé Nebe, většinou známé jako Onen svět.

Magazín Rádio Slunce: Většina lidí věří něčemu naprosto opačnému…

Zelfosfór: Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), ale naopak to může a nemusí platit, absolutní Bytost má z principu charakter Stvořitelky.

Kdo věří v Boha Stvořitele (a podobné myšlenkové koncepty), téměř vše vnímá buďto jako vůli boží, nevědomost nebo nějaký ďábelský útok. Věřící si neoddělenost vůbec nedokáže představit. Proto se také říká „věřící“ a ne „myslící“. Vůbec tím nezpochybňuji existenci Nebeské inteligence, tato inteligence je však nejen duchovní, je i fantastická.

Ve skutečnosti Svaté peklo lze charakterizovat jako žijící, myslící Nic a tady existuje nádherná slovní hříčka: My, s lící Nic. Beztvaré Bytí se projeví jako „bytost s tváří“. Toto myslící Nic existuje jako Druhá nedimenze, zdrojové Ne2D neboli Pra2D. Toto zdánlivé Nic (inteligence všeopaku Ničeho) se nekonečně současně, naráz a souvztažně, pohybuje směrem k a do 1D- a směrem k a do 3D+. Oba směry či strany se nekonečně vzájemně reflektují a tvoří antiparalelní dvojitou spirálu, kterou známe jako genetickou dvojšroubovici; toto ale existuje již na virtuální a éterické úrovni. Myslící Nic existuje v neposlední řadě jako Matematická dimenze.

Svaté peklo je Srdcem a Myslí v jednom. Jedná se o „Vše, co jest i nejest“ či „všude a nikde“ Zřídlo veškerenstva.

Magazín Rádio Slunce: Spoustu čtenářů určitě zajímá, jak do toho všeho zapadá Bůh či jak říkáš, Nebeská inteligence?

Zelfosfór: Pohyb směrem k a do 3D+ se projevuje jako 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí). Základ tvoří nebeská duchovní energie, jež se na té hmotnější úrovni projevuje jako světelné nebo ohnivé tekuté krystaly. Související reality skutečně mají charakter něčeho božského, rajského, nebeského. Myslet si ale, že existuje jen to a že to ostatní je třeba porazit, zničit a zakázat, znamená velký sebeklam. Je to vlastně úplně šílené. Potenciálně nekonečně rozbíhavý pohyb směrem ven (Světlo, Realita) vždy existuje z protipohledu jako potenciálně nekonečně sbíhavý pohyb směrem dovnitř (Tma, Virtualita). Jde o to, vyjádřit jedno prostřednictvím druhého. V ultimátním smyslu tak je pravděpodobně možné vytvoření komiksové/kybernetické analogie organického přírodního/nebeského světa.

Magazín Rádio Slunce: To zní fenomenálně.

Zelfosfór: Systému fungování říkám PECKANET a výsledek jsem nazval NEBESITY. 🔗 Hadí lidstvo 🔗 Iluminace 🔗 Listy