Prasatanizmus

Tenzorika vědomí, resp. pomyslný prostor a pohyb v jednom, se projevuje jako princip Zvuk & Znak, kde obě slova tvoří předložky (tenzory).

Z V U K

Z NA K

Projevené, ale i potenciální Univerzum funguje jako Knihovna, nebo z jiné perspektivy Knihy v knize.

I když víc než o slova jde o pocity a energie, slova vymezují prostor, určují hranice.

 

Existují esa slov jako například slovo MAYA.

Nebo slovo SATAN.

 


Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.


 

Autentičnost satanské životní filozofie lze v podstatě dokázat.

Tak jako všude, i v případě satanizmu lidský faktor (či dokonce mimozemské vlivy) dokáže vše úplně zpřevracet naruby; kdo samostatně nemyslí, není v souladu se Zákonem rezonance (duchovně lže a přetvařuje se) a jen něco opakuje nebo napodobuje, může tak maximálně žonglovat s prázdnými slovy a mrtvými symboly a praktikovat vnější pseudo „satanizmus“ – jde o satanskou ideologii a demagogii, nikoliv satanizmus.

 

Zajímavé, docela komické a kontroverzní je označení primordiálního satanizmu: prasatanizmus.

„Pra“ znamená jednak původnost, jednak stupňování (umocnění).

„Se“ znamená zkráceně SEBE (vztah k sobě), což ukazuje na reflexi, dotek, kontakt, uvědomění, cítění – samotnou podstatu všeho, zpětnou vazbu prožitku Života (kromě toho, že selen ukazuje na sele neboli prasátko).

Prase už na první pohled působí jako kosmický vtip a naprosto vědomý tvůrčí akt. Jde o vyjádření nepokryté upřímnosti.

Růžová je barvou Života (Růžový pramen, Růžové prasvětlo). Horní část spektra tvoří průzračná/bílá neboli běloskvoucí, dolní část světle červená až temně rudá. Průzračná aproximuje černou. Lze tedy odvodit například i Černorudé fantazma, Černý plamen nebo Červené světlo.

„Svině vládnou těm, kdo nejsou sami sebou.“

🐷 Hel Saithun 🌻