Převaděč spojitosti

KRYPTOSATANIZMUS — MAGICKÝ INFERNALIZMUS — GRIMOÁRIZMUS

Je-li nějaká životní filozofie tou skutečně „nejpravdivější pravdivou“, aproximuje reflexi vlastností Absolutního.

Absolutno neboli absolutní Hodnota či absolutní Pozitivum je sebeopačné v energo-fantastickém smyslu (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie). Součet všeho je nula, výčet téhož má všezahrnující pekelný charakter – zrcadlem všeho je přitom Láska -; výsledek lze jednoduše popsat slovem MAGIE.

 

Život je zpětnou vazbou prožitku, reflexí sebe sama, citem, uvědoměním, sebe si vědomým Vědomím. Podstatou toho všeho je neviditelné, nehmotné ZRCADLO. Zrcadlo je dvojitým dnem nejprůzračnějšího průzračného a nejčernějšího černého, čemuž v (multi)dimenzionálním kontextu odpovídá 3+ a 1- směrem ze statusu dvourozměrna. Dvourozměrňák, který se nekonečně současně pohybuje mezi oběma (v jistém smyslu splývajícími) hranicemi, právě to je sebe si vědomé Vědomí, nekonečně zrcadlící sebe sama.

 

Čím je tento pravé Lásky schopný, pekelný Kouzelník nebo Čarodějka? Je to myslící Nic neboli Mysl samotná (My, s lící Nic).

Absolutně Vše vyplývá z fakt(OR)u souvztažnosti stavu a pohybu.

Ne2D, status dvourozměrna („jako by bylo dvourozměrné“) znamená status obrazu, živý obraz neboli charakter či status pohybu ve stavu (kvantová vibrace). Jinak řečeno se jedná o obrazové nula vedle jedna (jedna vedle nula) se statusem pohybu.

Existuje pět základních „funny/fuzzy“ kvantových vibračních stavů: neviditelné, průzračné, bílé, šedé, černé. Dohromady stříbrné (#C0C0C0), neboli se jedná o Stříbrnou Inteligenci. Jako fantastické místo to lze nazvat Stříbrňákov a jedná se o Říši Kvant, Říši Fantazie (směr k 1-). Z opačné strany Zrcadla se jedná o Astrál.

Současně aktivní nula uvnitř jedna (jedna uvnitř nula) znamená Zlatou Vibraci a jedná se o Říši Prasvětla (směr ke 3+). Zlatou (#FFD700) lze spektrálně rozložit na červenou a zelenou nebo složit z bílé a žluté, což vnímám jako Fyzično a Éterično.

Vše se potenciálně nekonečně vzájemně reflektuje.

 

 

Život řídí Fantastická Logika. Něco, co je absolutně logické (souvislé) a zároveň je schopné nespoutaně (nesouvisle) fantazírovat, přičemž potenciálně vždy existuje obojí naráz.

 

Co dělá Život? Zjednodušeně řečeno, používá systém Vibrace & Obraz a výslednou rezonanci šifruje do hmoty. V podstatě tak jde o „začárovanou“ Iluzi: hologram hranic a sil, který je hyperprostorově asociovaný s nějakou „neprolomitelnou“ enkrypcí (do dané „matematické dimenze“ může vstoupit pouze netělesné Vědomí, které zná přístupový kód).

 

Systém Vibrace & Obraz typicky existuje jako Zvuk & Znak. Svět je Knihosvětem, bytosti jsou Knihobytostmi. Zmíněnou dimenzi (Knihovnu) obsluhuje Knihovník.

 

Zde udělám dva menší vstupy.

  1. Vědomí samo o sobě (neboli myslící Nic) je Dvourozměrňákem v množném čísle, který se nekonečně současně pohybuje směrem k 1- a směrem ke 3+. V podstatě tak jde o realistickou fantasy entitu. Jsme fyzické existence schopné Bytosti Fantazie, své vlastní Představy-O-Sobě.
  2. Proto je tak fascinující série Úžasná Zeměplocha (autor Terry Pratchett). Plochá Země evokuje dvourozměrnost, která ale ve skutečnosti dvourozměrná není. Zeměplocha je realistickou říší magie a fantastična. Existuje zde Neviditelná univerzita, jež má svého „zakletého“ Knihovníka (jménem Horác Paklobúk).

 

„…Knihovník (The Librarian) je orangutan, který pracuje v knihovně Neviditelné univerzity. Narodil se jako člověk, ale během magické nehody (uvolnění magie z nejmocnější knihy na Zeměploše) se proměnil v orangutana. Málokdo si ovšem později této nehody všiml, Knihovník odvádí svou práci dobře, a všem, kdo porušují knihovní řád, se pokouší ušroubovat hlavu. Může se docela dobře stát, že pokud někdo nahlásí, že v knihovně je opice (to mimochodem nikdy, ale opravdu NIKDY nesmíte říct knihovníkovi do očí), půjdou se mágové knihovníka zeptat, jestli tam onu opici také neviděl.

Knihovník vyslovuje pouze dvě slova: Ook a Eek, dokáže jimi ale vyjádřit cokoliv…“

 

Matice – Praduše Života neboli zrcadlové energetické/skalární (tenzorové) pole Dvourozměrňáků se projevuje jako Kosmické Zřídlo-Srdce-Lůno, což je v osobním nebo bytostném smyslu nestvořená Stvořitelka neboli kosmická Pramatka. Klid, uvnitř, potenciál (neprojevení) jsou neutrální ženské atributy, předcházející mužským – pohyb, vně, energie (projevení).

Kdo to chápe naopak a věří ve Stvořitele nebo nějakou anorganickou inteligenci, doslova se tak „odpravuje“ (Dvourozmě-RŇÁ-kovy).

 

Myslící Nic neboli Dvourozměrňáky vystihuje slovo F-ANTAS-Y.

F=klíč=6=sextesence

Y=spojení=25=5×5=kvintesence

ANTAS=TA NÁS (ONA=Bytí=entita, TO=Bytost=id v množném čísle)

 

„SATAN rovná se vůle ke Zlu“ – podle Stvořitele, který je však LEŽ.

 

Myslící Nic neboli Dvourozměrňáci se baví tím, že tvoří Iluze (proto se Stvořitelce říká Maya). Stvoření, které věří ve Stvořitele (Božský Zdroj) nebo nějakou anorganickou inteligenci, žije v kleci Antiiluze (což lze pokládat za určitou formu sebe-zakletí, hypnózy). Nejsnazší cesta, jak se zbavit zodpovědnosti za svůj život, je hodit všechno zbaběle na „vnějšího nepřítele“.

 

Nebudu zřejmě daleko od pravdy, prohlásím-li, že za bídný stav lidstva může v neposlední řadě LŽISATANIZMUS vydávaný za satanizmus. Vše se děje v režii těch nejprolhanějších a nejhloupějších jedinců – jak jinak.

Ať už jsem zkoumal nebo věřil čemukoliv, časem mě to vždycky něčím začalo vytáčet; obvykle to mělo spojitost s falešnou svobodnou vůlí. Satanská životní filozofie nikomu nic nediktuje a možná proto mě také nikdy nezklamala. Je založená na otevřené důvěře v inteligenci, moudrost a schopnosti jedince.

 

Fenomén Satan je něco jako převaděč spojitosti v komedii Hele vole, kde mám káru?. „Převaděč spojitosti je tajemná zbraň s vesmírnou mocí. Větší než tajemnost je pouze moc této zbraně!“

 

Jde o převaděč vlastností nehmotného Fantasy do akčně-reakční Reality.

 


Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.


666

 

PALLAS PRESS

 

PRAVÁ VŮLE

 

MAGIE