Příručka biorobota

POEZIE ŽIVOTA

Východ slunce… Jako by to vymyslel nějaký neviditelný Velký Umělec. Nebe vstává, ptáci zpívají… Šumí les, zurčí potok… Voní kytky a pestrobarevná louka je plná bzukotu a cvrkotu. Vše neuvěřitelně ladí a přirozeně spolupracuje.

Je vůbec možné nevěřit v Boha?

Jak šílený musí být někdo, kdo Život pokládá za dílo náhody.

Cožpak je možné, aby bezduchá hmota cítila a myslela? Aby projevovala sebereflexi a svědomí?

 

VŠECHNO JE ENERGIE

Ať už reálně jako něco vyjádřeného, nebo potenciálně jako dosud nevyjádřeného – absolutně vše má energetický charakter. Energetický potenciál (energii) lze nekonečně měnit, avšak nelze nijak vytvořit ani zničit – nijak nevzniká ani nezaniká.

Platí, že

  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
  • pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí
  • „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • sebe si vědomá Mysl reflektuje sebe sama jako Cit (zpětná vazba prožitku), Obraz (imaginace) a výslednou Energii (která sama o sobě existuje jako „Absolutno“ neboli dřímající potenciál)

 

TEXTY

 

ZLO

Nepřítelem Života je vůle ke Zlu, která nemá svou vlastní podstatu a živí se ukradenou, speciálně upravenou formou energie (čerpající z nevědomosti, strachu, bolesti a utrpení).

Mocnost Zla vznikla jako následek sobectví jistých duchovních bytostí, které se rozhodly stvořit Utopii založenou na čistém dobru, světle, lásce a pozitivitě. Opačný pól je prý špatný a není zapotřebí (asi jako v pohádce „Sůl nad zlato“). Je to choromyslná hloupost, jelikož už podstata Života samotného – zpětná vazba prožitku, cit, uvědomění, sebereflexe – je založená na zrcadlení neboli interakci pozitivu (předlohy) a negativu (odrazu). Zmíněná Utopie je tím pádem Zkázou a je jasné, že to temné se neztratí, pouze se oddělí a převrátí.

 

MASMÉDIA — DAVOVÁ HYPNÓZA

Vše je nějakou formou energie, energetického vlnění, frekvence/vibrace, záření. To se pochopitelně týká i myšlenek a emocí. Tak jako existuje například stratosféra nebo magnetosféra, existuje i noosféra – jakýsi společný duchovní či energo-informační prostor kolektivního lidského vědomí (podvědomí a nevědomí). Noosféra funguje jako zrcadlo. Projeví se pouze událost, jež má zpětnou vazbu v noosféře (planetární noosféra může mít vazbu i na související úrovně, sluneční, galaktickou, kosmickou…).

Jakmile se v noosférickém poli podaří vytvořit nějaký silný neutrální (nepolarizovaný) nebo pro začátek alespoň silný pozitivní segment, dualistické/negativní síly z principu musí ustoupit, planetu zcela opustit nebo se transformovat.

Vše se počítá. V Multiverzu je potenciálně vše propojené se vším (organické bílé & černé červí díry, vševesmírná astrální informační síť) – vše řídí Zákon rezonance.

Mnozí si to naivně představují zhruba tak, že jakmile Světlo dosáhne 51 %, získá nad silami Temnot převahu, až nakonec úplně zvítězí; ale tak to vůbec nefunguje – to je dualitní uvažování, které naopak podporuje existenci toho Životu nepřátelského.

To, odkud veškerý Život vyvěrá, existuje mimo polaritu a mimo dualitu, přičemž v realitě forem to fázuje „(+ 0 -) (0) (- 0 +)“; ve srovnání s bipolárními silami Duality „(+ -) (- +)“, které neutralitu pouze předstírají (vůbec zde neexistuje), má ono Věčné nesrovnatelně větší účinek. Jde o to jen si některé věci uvědomit a dostat se s tím do praktického souznění.

 

Nejhorší, co lze dělat, je namísto duchovní a magické práce na sobě zírat na televizní zpravodajství nebo číst ty materialistické nesmysly na totalitních internetových portálech. Masmédia fungují jako továrna na lži. A kdo to nechápe a necítí, musí snad být biorobot.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE