PsyWar

ZRCADLO LÁSKY A ILUZE

 • My jsme Střed; kdo to nechápe (nebo předstírá, že chápe), je parazit a autentickou součástí onoho Počátku a Konce není – ať už se povyšuje (přeceňuje) nebo ponižuje (podceňuje).
 • Nejsme informace, jsme inteligence.
 • Zřídlo „Všeho, co jest“ má charakter „všude a nikde“ prasvětelného – kvantového vakua, jehož fluktuující potenciál zahrnuje jak energetické vlnění, tak virtuální částice, což se nekonečně vzájemně reflektuje; z toho plyne jedno: jsme Světlem (živým, nepolarizovaným) pouze fyzikálně, v energo-fantastickém smyslu jsme SvětloTemnými Bytostmi Fantazie; jakkoliv toto podvědomě víme, většina „místních“ duchovně zaměřených jedinců se pokládá dokonce za polarizované, jangové Světlo (což vede k rozdělení a převrácení souvisejícího systému realitních polí).
 • Neexistuje nic horšího nežli uměle programované „vysoké duchovní emoce“, povýšené nad kontrastující, živelnou přirozenost, tepající uvnitř přirozeného klidu.
 • Čím větší (hlubší) Opravdovost, tím širší obzory Možností.

 

Některé živly jsou ve skutečnosti oním „obávaným“ ďáblem, fantastickou Temnotou, bez níž by Láska zcela pozbyla smyslu.

 

Strategie postavená na uměle vytvářeném, statickém napětí (či jakési „kontraadhezi“) mezi tím láskyplným/světelným a temným/fantastickým je typická pro kvazi autonomní paměťovou inteligenci (což je původně automat s nehmotným statusem), umělé kosmické vědomí.

 

ZOMBIELAND: JAK LIDEM UKRÁST JE SAMOTNÉ

Pozn.: něco může fungovat jako vývojový negativ.

 • Skříňka zkázy — převrací základní archetypy, odpojuje od organické podstaty
 • Hotel Márnice — převrací vztah mezi informační sítí a datovým automatem
 • Plejádský Superkristus — natahuje éterické černé kabely
 • Sloní pysk — natahuje astrální černé kabely
 • Morpheus 2001 prázdné kabalistické senzace
 • Vesty v hrobě & Příznaky malformace — metatronický světelný odraz, modrá hypnóza
 • Sluníčkáři srdíčkáři — parazitická zářící utopie, pozitivistická paralýza
 • Sláva Bohu na nebesích — je to tak, protože oni říkali