Rajské Stvoření

Může někdo, kdo se zajímá o temnou mystiku a téma Zla, rozumět takovým fenoménům, jako je Božské Světlo?

Když si uvědomíme, že podstatou Života je zpětná vazba prožitku, cit, sebereflexe a že to existuje díky neoddělitelnosti pozitivu a negativu, vnímání sebe sama v neviditelném, nehmotném zrcadle, kde to nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé v jedno splývá – otázka by spíš měla znit: Může tomu vůbec rozumět někdo jiný?

 

Věříte-li ve Světlo, Dobro, Pozitivitu, Harmonii a konstruktivní Transformaci Světa, toto jsou odkazy pro vás.

 


LÉČIVÉ

 

⚠️ POZOR

 

KOSMICKÉ POČASÍ

 

LINKY

 

PRA🦚KRIST🌹US

 • slovní popis něčeho, co je za slovy a mimo slova, nepojmenovatelné a bezejmenné
 • není to nic vnějšího ani od nás odděleného, ani nic vyššího
 • princip X2:3X (Síla:Obraz) → zdravě vyvážený vztah mezi Energetičnem a Fantastičnem, žití v souladu se Zákonem Jednoty (X2=XxX=preTrix=preTriks=preKrist, 3X=XXX=Trix=Triks=Krist)
 • krystalická spirála
 • replikační, rekurzní struktury 23 krát 3:2 (plus 3)
 • vejčité a kapkovité (proudnicové) tvary
 • princip trinity, trialita, přirozené trojfázování (dech, tep)
 • progresivní, dynamická, kreativní neutralita
 • léčivá či harmonizující esence či energie typu Žlutá-Růže-Svíce ve smyslu vůně a procítění
 • nebeský/azurový Oheň
 • prajazyk Velkého Centrálního Slunce

 

DODATEK, KTERÝ MŮŽETE VYNECHAT

Kristovská božská realita, ve které mnozí buďto žijí nebo v ni věří, podle mého názoru zdaleka není jediná. Tím nemyslím, že se někdo vydal bezbožnou, antikristovskou cestou, i když to také. To, čemu můžeme říkat například Zřídlo Veškerenstva nebo Prasvětlo Já Absolutno, tvoří simultánně, synchronně vždy přinejmenším ze dvou úrovní, které na sebe navíc mohou různě působit.

Základní vibrace Multiverza lze „ve vzorci“ zapsat jako

(atraktor) 💗=JJ=12+0=11+C/U=UM

přičemž

💗 → Láska

JJ → Jolly Joker

12+0 → 6+6 → Krist-kódované Univerzum

11+C/U → 6+5 → sextesence & kvintesence → Astrální hry (mentální, fyzické)

UM → 5+5 → Říše kvant, Temná hmota, Virtuální realita, Kybersvět

 

ZRCADLO