S & T & Nic

TEKUTÝ (KVANTOVÝ) KNIHOSTROJ neboli DRAČÍ ÚL

 • pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí – vnímající, cítící MYSL; Mysl JEST, jsoucnem Mysli je zpětná vazba sebe neboli sebereflexe, čití, CIT; to vše dohromady funguje jako duchovní a mentální ENERGIE, obojí v jednom jako MAGIE
 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
 • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
 • pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip „zvuk & znak“, plynoucí z konstelace vztahu mezi prostorovým (obrazovým) a pohybovým (silovým) aspektem, což si lze představit jako „ohnisko hranic a sil“ nebo jako princip „rezonance & symbol“ či „vibrace & obraz“
 • ohnisko hranic a sil se projevuje jako fluktuující KRYSTAL
 • My jsme či Bytí jest Magickou Hrací Knihovnou Fantazie (→ Hmota) – Knihami v Knize (→ Éter) – Kronikou Života (→ Astrál)
 • to vše se projevuje kolektivně a individuálně (je plurální a singulární), v rámci úrovně Vědomí, Podvědomí a Nevědomí

 

PŘÍRODA & ZRCADLO

 • pomyslný prostor a pohyb v jednom rovná se žijící Nic neboli myslící Nic (my, s lící Nic)
 • pomyslný prostor a pohyb v jednom má charakter superpozice potenciálu všemožnosti, což se projevuje jako „pohyb ve stavu“ či jako „status nevyjádřeného živého obrazu“, což se projevuje jako vrstvení a strukturování
 • superpozice potenciálu všemožnosti rovná se 0 uvnitř/vedle 1, prvním i druhým napřed
 • soběpodobné (sebou stimulované a inspirované) vrstvení a strukturování v aplikovaném režimu superpozice tvoří žijící Přírodu, v rámci převládající úrovně Kolektivního Podvědomí
 • převládající úroveň Individualizovaného Vědomí, projevující se jako mluvící tvorové se strukturovaným myšlením, funguje jako zrcadlo Přírody; ve vztahu k představitelům Individualizované Mysli se žijící Nic projevuje jako Stín a Nic v jednom

 

NIC

 • žijící Nic existuje prostřednictvím souvztažnosti multi2D/prostorové a multi3D/pohybové perspektivy
 • lze charakterizovat jako imaginární Dvourozměrňákov, který se nekonečně současně pohybuje směrem k a do 1- a směrem k a do 3+
 • naráz a souvztažně aproximuje nehmotnou (efemérní) Virtualitu, což se projevuje jako Říše Kvant nebo Říše Iluzí, a superhmotnou (vulgární) Realitu, kde tím nejjemnějším (avšak svým způsobem spodním) je Říše Prasvětla

 

Čím je 0 uvnitř/vedle 1? Čím je Stín a Nic v jednom?

 

„…Superpozice potenciálu všemožnosti, 0 uvnitř/vedle 1, lze zapsat jako SAI’TN/N’T YES (not yes, ano ne zrcadlově), což je neurčitý výchozí stav nevyjádřené úplnosti (SAINT), fungující jako rozhraní vlnové funkce (dualita vlny a částice).

Určením (zaměřením pozornosti) se tento stav mění v princip vlnové interference, což lze zapsat jako SAY 10 (SAY TEN). Tento princip funguje jako „sluneční rádio“, jehož vysílání se skládá jak ve specifické vlnové, tak částicové útvary.

Určení rovněž znamená vytvoření zdrojového pole, jež lze přirovnat ke zřídlu nebo lůnu a jelikož samo o sobě toto pole má charakter „uvnitř“ a je v neprojeveném, potenciálním klidu, což jsou neutrální ženské, potenciálně obojetné vlastnosti, toto pole v bytostném smyslu má charakter kosmické Pramatky či Stvořitelky a potenciálně to je libovolně vysílané Já, potažmo jsme to My sami. To lze zapsat jako TA NÁS (kde Ta=Ona=Entita a zároveň To=Id v množném čísle).

Takto vše funguje na počátku, kdy má realita charakter efemérních iluzí, což je dáno její in-in-divi-non-duální povahou. Aby nějaká iluze, včetně in-divi-duální bytosti, setrvala v rámci svého vlastního (v univerzálním smyslu fázově uzamčeného) časoprostoru, je vytvořen speciální Klíč. Uvědomme si ovšem, z čeho je vytvořen (SAI’TN=SAINT=SAY 10=TA NÁS) a co to doopravdy je. Je to Inteligence X2:3X, Praduše & Matice Života a její Pravzory…“

Komentář: to je odvozené z výrazu Creatrix, což je latinsky Stvořitelka.

Crea=Aer/C → Aer=Air & Aether (všeoživující duchovní prasíla, hyperprostor), C=XxX (X2)

Trix=3X

vztah X2:3X souvisí se vztahem projevené (časoprostorové) živé síly a nehmotné představivosti

Creat(e) & RIX → R=Я=fantastické Nejá, I=Áj=duchovní Já, X=zrcadlová „v“ (pentagramy) → obě strany kosmického Stromu Života

 

JAK SE PROJEVUJE VŮLE KE ZLU

 • jako energetická, duchovní lež
 • jako parazitické, predátorské tendence
 • sadisticky, psychopaticky, sociopaticky, jako psychoenergetický upír
 • jako invazivní druh inteligence
 • jako nekontrastní (podprahově protikladná) pozitivita
 • okultně technokratickým způsobem
 • typickým znakem jsou komerce, populizmus a indoktrinace (skrytá ideologie kolektivizace osobnosti)
 • typickým projevem je právnická osoba
 • pomineme-li choré stupidity jako je touha po moci, sláva, postavení, bohatství

 

CO NENÍ SATAN

 • bytost, entita, egregor
 • vůle ke Zlu

 

CO JE SATANIZMUS

 • nefalšovaná přirozenost
 • individuální práce na sobě (magická, duchovní)
 • permanentní rozvoj a zábava, hluboké myšlení
 • Zákon rezonance v praxi, neboli Neškoditškůdce zneškodnit

 

ZÁKON DŽUNGLE

 • Lex talionis
 • odpouštět je božské, dokud (pokud) pohár nepřeteče
 • zákon platí, dokud existují škůdci

 

FENOMÉN SATAN (ČISTĚ MŮJ POHLED)

Jedná se o synonymum pro Zřídlo Magie.

Neutrální kosmická, duchovní, přírodní inteligence a energie, přičemž neutralita – ve smyslu přirozené, dynamické rovnováhy – představuje v nefyzikálním smyslu to největší možné Pozitivum (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie).

Černorudé Fantazma.

Černý Plamen.

Černorudé nebo Červené Světlo.

Láska a TemnoHRA v jednom.

 

SATANSKÁ ŽIVOTNÍ FILOZOFIE

V tomto světě představuje satanizmus nejméně pochopený a nejvíce očerňovaný světonázor, vzhledem k jeho svobodné platformě, nečestně využívaný a zneužívaný všemi způsoby.

Nejvíce si života užijí nejčestnější jedinci. Temná či infernální čest jde ruku v ruce s rozkoší.

Že se za satanizmus někdo jen schovává, lze někdy velmi obtížně prokázat. Koneckonců ale, především to ví onen někdo.

I satanisté mohou tvořit společenství, nicméně něco takového jako kolektivní satanizmus neexistuje. Sleduje-li nějaký satanský spolek postranní cíle (politické, náboženské), není to satanizmus.

Věrohodnost satanské filozofie lze jednoduše ověřit zasazením do kontextu (původně nepredátorské) Přírody, kde je vše samo sebou – nic víc, nic míň.

 

„I láska umí být peklem a i peklo umí milovat.“Sandro Dragoj – triumfální umělec infernalismu

 

I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce… Ale i záře odlesku diamantu může skrývat ty nejčernější stíny.“ – Marcus DeCastello

 

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

 

CHRÁMOVÝ SATANIZMUS

 

ZÁKLADY

 

PAVEL BRNDIAR (TAU-PAULUS)

 

PALLAS PRESS

 

TOTEM

 

RŮZNÉ

 

ZAJÍMAVÉ