Sedm živlů Matky Přírody

Slunečný, pozdně letní den. Vracím se procházkou z nákupu ze sousední vsi. Neodmyslitelnou součástí tohoto mého „přírodního rituálu“ jsou raťafáci – psí záploťáci. Roztomilí, malí pejsci s přívětivýma očima. Člověk si s tím kouzelným živáčkem může vyměňovat pohled snad donekonečna, je to jak bezedná pohádková studánka… U jednoho baráku jeden psík ukončil svou pozemskou pouť a mají teď štěně jezevčíka, který je úplně jak pohádková víla. Zázračné stvoření si hned samo důvěřivě lehlo k plotu – i když to byl náš první kontakt, vědělo naprosto jistě, že si ho budu chtít pohladit.

Konec vesnice. Potok, les. Zevnitř přírodního chrámu čiší magicky závratná energie – doslova hmatatelná. Vysoký, obří dub, divoká jabloň, dva duby menší, šípkový keř, štíhlé, čnící smrky… Všechno mě fascinuje, hlavně dubové listí a žaludy. Opravdu mě nenapadá výstižnější slovo, nežli pohádka.

Pohádkově-mystická inteligence.

Jedno vím jistě: v éterické rovině Přírody (která původně vůbec není predátorská, to ani náhodou) existují pravé Světelné Bytosti. Ty duchovní, to je samá faleš, blbost a výmysl.

Ovšem tyto Světelné Bytosti se fyzicky nevtělují.

Vzpomínám, jak jsem u lesa potkal křečka, jako kdyby jeho prostřednictvím ke mně promlouvala Přírodní Říše samotná (které říkám také Stvořitelka nebo Zdroj★Witch): milý brach křeček si od srdce na lidi stěžoval – „je něco toxického v Království Lidí“…

 

Zdroj★Witch jakožto fraktál (poměrový celek) se nevtěluje; svou všeoživující sílu spojuje se Světem Malebného Obrazu a vše perfektně spolupracuje, jako Vesmírný Orchestr.

Tuhle mě napadlo, že volně žijící zvířata, nestresovaná člověkem a nijak nespojená s jeho morfickým polem, neumírají, ale prostě mizí z reality: singularity fyzického a světelného těla se sloučí, takže fyzické tělo se rozpadne na neviditelné částice „kvantové mlhy“… V Lidské Říši to možná kdysi uměli nějací jogíni.

 

Nesmrtelná andělská krystalická životní forma (pravý člověk) to během Hvězdných Aktivačních Cyklů zažívá běžně. Lidstvo se ovšem nachází v hluboké amnézii.

Člověk nepochází z úrovně Zdroj★Witch, ale z úrovně Zdroj★Mirror (která se fraktalizuje).

Zdroj★Witch lze popsat jako Sedm živlů Matky Přírody: vzduch, voda, země, oheň, éter, nicota, vše. Nicotu lze chápat jako nehmotnou Říši Fantazie a vše jako srážku univerzálního éteru s touto říší. Srážka souvisí se zrcadlením a lze ji chápat jako Zdroj★Mirror.

 

Jelikož se Zdroj★Witch jako celek nevtěluje, nepotřebuje prostředníka. Zdroj★Witch tvoří pouze životaplné skupinové a individualizované obrazy, nikoliv fraktály. Typickým představitelem jakéhosi mezisvětí na hranici mezi obrazem a fraktálem je kočka.

Zdroj★Mirror se fraktalizuje prostřednictvím Krist kódu.

 

Zdroj★Witch a Zdroj★Mirror se potkávají v Květinovém Vesmíru, kde sdílí společnou realitu.

 

„…Zkoumám-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází mi jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

Pravý Vesmír rovná se Květinový Vesmír. Jedná se o čistou Přírodu – panenskou, přírodní Divočinu. Je to Život jak ve Snu… Dokonce i kámen má potenciálně květinový základ, i když nerozvinutý. Vše je plynulé – jako když proudí řeka, „vnitřní květina“ komunikuje s aurickou knihovnou…“

 

Sedm živlů Matky Přírody souvisí s duhou, s rozkladem bílého světla, potažmo s barevným modelem RGB. V podstatě lze říct, že veškeré projevené (ale i potenciální) Univerzum/Multiverzum funguje jako jeden nekonečný RedGreenBlueNET.

 

3 kruhy, 7 průniků.

 

„…RGB je model barev red-green-blue (červená-zelená-modrá), jejichž různým kombinováním může vzniknout jakákoliv barva. Princip spočívá v míchání těchto tří barev s různou intenzitou. Pokud dojde k průniku červené, zelené a modré barvy v plné intenzitě, vznikne bílá barva. Černá je stav, kdy mají všechny RGB barvy nulovou intenzitu. (…) Vzhledem k binární soustavě lze v počítačových programech vyjádřit intenzitu každé ze tří barev na stupnici od 0 do 255. Přepočítáme-li tyto kombinace, zjistíme, že mícháním červené, zelené a modré barvy může vzniknout 16 777 216 barevných kombinací…“ – Co je to RGB barevný model?

Poznámka: jedná se o hexadecimální soustavu. Kombinaci lze chápat jako základovou bytost.

 

Základem Zdroj★Witch (Zdroj★Mirror) je pomyslný prostor, pohyb a obojí v jednom, to vše v jednom (obojí v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí).

To zobrazuje relace 3x7x37=777.

 

 

Nejen Říše Lidí s jejím slavným rozumem, veškerá slavná Duchovní Říše (Říše Prasvětla) by měla otevřít oči a uvědomit si své skutečné místo v Uspořádání Světa. Už jen srovnání směšné „moci“ pánů tvorstva s Přírodními Živly a Kosmickými Silami vypovídá o všem.

 

„…Celá transformace navíc probíhá tak, že nejdříve se transformují přírodní bytosti a až poté lidský svět. Člověk je v transformačním systému druhořadý, protože nenese na svých bedrech žádné energeticky důležité pilíře a nikdy mu oficiálně nebyla svěřena žádná řídící role. Člověku zde byla pouze nabídnuta určitá možnost a šance pracovat na svém osobním vývoji v souladu s přírodním řádem. Nyní je proto hlavně potřeba aktivně zabrat na svém vlastním vývoji, to ostatní už pak přijde samo…“ – Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí

 

„…Kdyby si spousta z nás vzpomněla na svou dramatickou minulost i karambolové záležitosti z historie našeho vesmíru, nejspíš by nakonec došla k závěru, že jsme se na tuto planetu zinkarnovali především proto, abychom si lépe vymezili svůj osobní časoprostor s podpůrnými doteky realistické přírodní divočiny, dále od prasvětelných úrovní nakažených nezdravou a dusivou atmosférou náboženského patriarchátu. (…) Globalisti opravdu mají v plánu to tady udolat, ale tahle planeta je pro ně tvrdý oříšek. Svou samotnou podstatou je předurčená k tomu, aby zde neustále probíhala zpětná evoluce směrem od mutantních forem k přírodnímu základu života. Svou speciální energetickou pozicí umožňuje vstup do všech časoprostorů potřebných k vyléčení (přírodní metamorfóze) jakékoliv poškozené a nakažené bytosti. Poslání planety Země v nápravách poškozených astrálních úrovní skrze zdejší fyzickou hmotu je z určitého pohledu fenomenální a teprve čeká na své plné docenění…“ – Planeta se nedá