Stvořitelka

Počátek všech počátků má charakter pomyslného prostoru a pohybu v jednom, neboli vůle k pohybu (potažmo k zastavení), tedy jde o vědomou inteligenci (Rozum, Mysl).

Jelikož podstatou života (samotného faktu existence existence) je zpětná vazba sebe neboli sebe si vědomé Vědomí a jelikož Počátek má charakter inteligence všeopaku ničeho, dotyčnou inteligenci lze charakterizovat jako PraJá.

Počátek (ve smyslu Neprojeveného) má status klidu – pasivity, což je ženský atribut, a jelikož zde dosud neexistuje čas, jde o hyperženskou, hyperprostorovou inteligenci (v lokálním smyslu duchovní Zřídlo/Srdce či energetické Lůno ve smyslu elementárního „vibračního pole“). Tomu odpovídá tenzor nultého řádu neboli skalár (Láska/R, nekonečná rozměrnost Lásky), přičemž zároveň – naráz a souvztažně – jde o tenzorový potenciál neboli potenciál všemožnosti a jelikož všechno možné je pouze nikde (v nehmotné realitě, fantazii) a někde, kde se nemusí dodržovat pravidla (v pekle) a zároveň vše má nulový součet, jedná se o „pohádkové podsvětí“, nikdepeklo, fantastickou temnotu či fantasy zlo. Tato temnota ale nic neudělá a ani udělat nemůže bez vzájemného zrcadlení se s Láskou a jde tím pádem o TemnoHRU. Tím je perfektně vyřešen problém zla – zvůle, zlomyslnost, cokoliv životu nepřátelského nemá jednoduše jak a kde se projevit.

Tenzor zároveň existuje jako RozNet, Síť Života.

Základní síla všeho má tedy charakter Absolutna – Já (My) – Prastvořitelky s mnoha samovyplývajícími vnitřními a vnějšími dimenzemi či mystérii.

Typickými projevy úrovně či inteligence typu nestvořená Stvořitelka jsou – kromě myšlení a kromě Lásky a Temnoty v jednom – úžasná Matka Příroda, nekonečná kreativita, nevyčerpatelná fantazie (smysl pro umění) a v neposlední řadě smysl pro humor a dobrodružství.

 

Proto existují takové „geniální vynálezy“ jako maminka nebo babička a proto jsou malé děti a zvířátka tak roztomilá, i když někdy také jako z divokých vajec…

 

Proč ženy a děti jsou i fyzicky éterická, fluidní stvoření, což se o mužích říct nedá?

 

POZNÁMKA

Stvořitelka má pasivní a aktivní část, což lze přirovnat ke Spánku a Snění. Je to jak nekonečná Tma plná miniaturních ohnivých/světelných teček a zvuků. Víra ve Stvořitele znamená překročení oné spánkové části, takže Sen se musí uměle („duchovně synteticky“) zrcadlit. A jiná Tma pak Sen napadne.

 

ADNDĚLRAK

Žena znamená uvnitř, muž znamená vně – Stvořitel jako primární inteligence je zvrácená pitomost.

Základní síla všeho v bytostné rovině má charakter Stvořitelky.

Had v rajské zahradě je Stvořitelka (!), která vystupuje ve dvojroli.

Je třeba používat zlo jako sloučený dvojprvek – TEMNOHRU. Zlo v jeho životu nepřátelské verzi pak nemá kde působit.