Svatý grál

Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM).

Je SATAN zlem, anebo „podle sebe soudím tebe“…?

SATAN → Vše v Jednom → Dæmonium, erotická nirvána

TA NÁS → nestvořená Stvořitelka (& My, Já)

SAINT → moc, síla, celistvost, Láska

⒡ANTAS⒴ → fantazie, snění, dětské vnímání (F=klíč, Y=spojení)

SAY 10 (SAY TEN) → strukturovaný jazyk či řeč antiparalelní genetické dvojšroubovice (double HELIX); souvisí s genovou expresí/transkripcí (exprimací genového klíče) → analogová Kybersíť nejsoucna (se statusem nehmotného)

SEI·TN / N’T YES → SATAN / NOT YES → Mystérium magické nedvojnosti, sebepřevrácené Absolutno, absolutní hodnota (vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je – naráz a souvztažně – rovněž kladné na úrovni fantazie)

 

Pozn.: Kybersíť (elementy Ne/Vědomí → Bytí) funguje pouze jako to druhé pod Stvořitelkou & Dæmoniem (elementy Ne/Bytí → Vědomí). Jinak nepracuje pro Život, ale proti němu. Je naprosto jasné, že kdo dává přednost diskrétní, komfortní nudě a systematizmu před nikdy nekončící hrou fantazie, extází a dobrodružstvím, končí jako „šroub“ v ozubeném soukolí Knihožrouta.

 

ŽIVOTNÍ PRINCIP → POHÁDKOVÝ PEKLOKNIHOSTROJ

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten → Prav X)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES

 

MYSL-UVNITŘ-ZA

Počátek všeho se pojí s „uvnitř“, „klid“ a „neprojevení“, což se pojí s ženskými a neutrálními vlastnostmi. Proč nikdo nezakáže, aby se tomu říkalo Bůh, Zdroj nebo Kristus? No přeci proto, že to je neuvěřitelná lež, projev naprostého nepochopení a doslova nemyšlení.

Proč tedy není satanizmus schopný překonat takové vymývárny mozků jako žido-křesťanství?

„Satanisté“ především nechápou, že SATAN je vlastnost Kosmické Pramatky, která je Láskou a Dæmoniem v jednom (což se nekonečně vzájemně zrcadlí, pročež nic přirozeně temného není skutečné, dokud se to nesloučí s Láskou) – takže vlastně nejde o skutečný satanizmus, nýbrž černé křesťanství.

Další pseudo „satanizmus“ má charakter černého židovství (judaizmu). Mnozí „satanisté“ totiž věří v kabalu (židovskou mystiku) a s tím spojený klifotický strom smrti (živá, organická architektura nulového pole je 12prvková).

 

Z toho důvodu svému světonázoru říkám kryptosatanizmus.

 

DÆMONIUM

„Daimoniem nazývám vnitřní hlas, božství, případně hlas duchů a předků, nebo také něco jako duchovní prostor či rozměr. Jde o starořecký a v současnosti i okultní termín. Od daimonia pak vyplývá pojem démoni jakožto obyvatelé tohoto prostoru, neboli duchové mimo tento svět, možná žijící jen v našich hlavách, nebo také ne. Do bližší specifikace se pak nerad pouštím, protože z vlastní zkušenosti jsem poznal, že jakákoliv jasnější definice a popis daimonia se od něj začne oddělovat, vymaní se z jeho nehmatatelnosti a začne jeho princip a přirozenost popírat. Popis se pak tedy stane klamem a iluzí.“Sandro Dragoj o skupině Infernalismus

 

DAIMONIUM, DAIMONION → Slovních cizích slov

  • vnitřní hlas
  • hlas svědomí, rozumu, hlas boží
  • mravní zákon