Zákon rezonance

FANTASTICKÁ LOGIKA

 • pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (zastavení) neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí
 • „nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
 • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
 • sebe sama si představující (představy O-Sobě vytvářející), myslící Vědomí JEST; životem Mysli je sebe-zrcadlení, zpětná vazba prožitku: Cit, Reflexe (reflektor=živé Světlo)
 • Mysl, Cit a Energie tvoří dohromady Tvořivou Duchovní Inteligenci, což lze rovněž chápat jako MAGII
 • samovyplývající vlastnosti Mysli/Inteligence – patrnost (jsoucnost), sebereflexe (vědomí), status obrazu, živost: charakter pohybu ve stavu (superpozice) – implikují schopnost Lásky, Imaginace, generování energetického potenciálu a z toho plynoucí nekonečné, fantastické kvantové úrovně Bytí
 • avšak Láska, Vědomí ani Energie nevytvoří Mysl, Rozum ani schopnost Představivosti

 

NIKDO

 • nehmotné prostředí nemá žádná pravidla
 • jakékoliv prostředí s nenulovou hmotností (systém realitních polí) automaticky řídí zákony či Zákon rezonance
 • je to jako kdyby nikdo neexistoval, pouze jediné Já; pouze Iluze Mnohosti (tvořená věčnosti schopnou substancí) vše opticky zkresluje, dočasně komplikuje a zpožďuje manifestaci

 

UMĚLEC – DETEKTIV: RÉBUS SOUZNĚNÍ

 • jelikož Fantazie nemá pravidla, bytost přirozeně přitahuje vše Neznámé – zdánlivě „nemožné“ či „zapovězené“
 • Realita ale pravidla má a nikdo nechce škodit sám sobě
 • je to jako hra na klavír: bílé klávesy jsou Láska, černé Temnota
 • smyslem je vytvářet neustále nové Fantasy symfonie
 • hloupost rozděluje na bílé a černé klávesy, z čehož rezultuje choromyslnost, která ničí klavír a žije z neumění