Zlopočas pradémon a Chrám černého plamene

💀 SMRTKA, HRŮZA ZUBATÁ 🕯

Toto není ani jednota, ani dualita, a není to vědomé ani nevědomé.

Kdykoliv je řeč o Nebytí, evidentně není řeč o něčem, nač nelze pomyslet a co tedy existuje.

Toto je Kouzlo-Průzračno-Černo; sebepozorující Pozornost; SMRT: zrcadlo Života.

JE-TO (Živá voda) — NENÍ-TO (Černý plamen).

 

PRA — MAYA

To, Mysl

Myslící Nic → My, s lící Nic

Spánek → Nekonečno

Nikdo+něco=Někdo → Já (Rozum, Cit)

Nikde+něco=Někde → Prostor (Sny, Události)

Nikdy+něco=Někdy → Čas (Paměti)

 

Sešly se Zlo, Lež, Iluze, Vtip a Smrt a vytvořily Šestý element.

 

ZŘÍDLO NEBYTÍ, toť mystérium PRA, toť srdce – tlukot – nestvořené Stvořitelky.

 

ČERNÝ PLAMEN

— zřídlo magie

— verifikátor autenticity (ověřovač pravosti, opravdovosti)

— potvrzovač či zesilovač charakteru

 

STORYKVANTOVÉ ÚROVNĚ NEKONEČNA (BYTÍ A NEBYTÍ)

Mysl sama uvnitř vedle sebe jako Mysl2 (Život, Čas) & Obraz (Paměť, Emoce), v souvislosti s faktory jako vrstvení, strukturování, iterace, entelechie, ontogeneze, fraktalita, polarita, dimenzionalita, časová vlna nula, poločas přeměny/rozkladu, kultury novosti atp., vymýšlí a vytváří neustále nové úrovně, resp. nové kategorie realit (inteligencí). Lze to přirovnat k samorostlé žijící, myslící Knize.

{ story znamená nejen příběh, příhoda nebo povídka, ale i patro nebo poschodí }