Zrcadlo Života

I

VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ & MEZI PŘÍRODA (NA ZEMI)

SATAN / Ta Nás (kde Ta znamená jak Ona/Entita, tak To/Id v množném čísle)

Ten zde je rovněž, ale jako anglicky 10 (Say Ten → Prav X), což souvisí se zrcadlem tenzoru neboli Sítí Života ve smyslu dvojité Knihovny (Helix, Cykl) či systému realitních polí (RozNet)

0 uvnitř/vedle 1 a naopak: SAI’TN / N’T YES

 

II

Na svých přírodně-vesnických procházkách potkávám své oblíbené „psí záploťáky“. Tuhle se jeden celý vrtěl blahem a radostně pobíhal a hned jsem také zjistil důvod: mají návštěvu. Smyslem těchto úžasných hafíků je dělat společnost a jediné, co sami potřebují, je sdílet společnost. Celé to je o kontaktu. Už jen něčí tichá přítomnost je formou komunikace.

KOMUNIKACE je podstatou, zdrojem a smyslem všeho. Kdo není schopen komunikovat, sebevyjádřit se, rezonuje na vlnách všeho možného – ale Život to určitě není…

Známé přísloví (Mluviti stříbro) bych upravil na „Být zticha zlato, mlčeti zlo“; málokdo je nadán Uměním lesního ticha, většinou jde o hrobové mlčení plné předpokladů a předsudků.

 

III

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu (nebo naopak jeho přerušení) neboli vědomou inteligenci. Ta je založená na zpětné vazbě sebe sama, reflexi, vibraci. V nefyzické rovině to znamená lásku nebo nějakou mentální formu extáze (a z toho plynoucí blaženost), ve fyzické sex (a z toho plynoucí orgazmus).

Existuje základní nefyzikální pravibrace, potenciálně zahrnující všechny fyzikální (zvuky, barvy, spektra, odstíny); cokoliv, co existuje, je zašifrovanou pravibrací. Z charakteru potenciálu všemožnosti vyplývá, že tato pravibrace je energyLáskou a fantasyZlem v jednom, což se interaktivně projevuje jako extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická Temnohra (Umění) v jednom a právě toto je fenomén SATAN: Mystérium magické nedvojnosti a všezahrnující vlastnost Pramatky Věčnosti.

 

IV

Stín je stín. Černočerný, možná tmavošedý. Přesto… Určitě nejsem jediný, komu se občas stín zdá být modravý. Tím netvrdím, že specifický lom světla nemůže vytvořit téměř libovolné zabarvení. Chci tím říct, že když se zdá, že v pozorovaném stinném zákoutí žádné světlo nepůsobí – vždy jsem viděl jen namodralost. Jako by to nějak souviselo s vodní hladinou (viz hříčka EBEN:NEBE).

 

„…Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV…“

 

Žijeme v nekonečném multi5D, které existuje směrem dovnitř i ven: x, y, z, čas, vědomí. S tím souvisí éterická substance – duchovní podstata – kvintesence – pátý element. Symbolicky s tím souvisí pentagram.

Pátá čakra: světle až stříbřitě modrá; zvuk – slovo – komunikace; spojuje a sjednocuje zřídlo duchovního srdce (prasvětla) & zřídlo „třetího oka“ (vnitřní zraku) – vibrační a obrazový – citový a mentální element.

Barvou 5D samotné je nebeská modř (hexadecimálně 87CEEB; zrcadlově Bee-C-7-8, což má hluboké archetypální souvislosti).

Jedná se o neutrální a zároveň hyperženskou (potenciálně ženskou i mužskou) blankytnou.

 

Pozorovatel „neviditelné – průzračné – bílé – šedé – černé“ v superpozici (stříbrné-NE-stříbrné) působí na pozorované jako refrakční vlna či krystal, což lze popsat jako „efekt neprotikladné omnideflexe“; jakkoliv podstatou jde o nefyzično, vnitřní „vnější zrak“ (představivost) to vnímá jako něco magicky, nebesky modrého: Oceán Snů… Lze to chápat jako Absolutno-NE-Absolutno neboli Mystérium magické nedvojnosti.

 

Jedná se o samovyplývající prazáklad Já Absolutna* – Duchovního Prasvětla, což se projevuje jako Všemoudrost či Vševědomí.

To lze nejlépe chápat jako Inteligenci Všeopaku Ničeho: nekonečné, absolutní Ne-Nic, všeživoucí Vše-v-Jednom.

 

ZRCADLO 0:1

SEI’TN ⇆ N’T YES


* Já Absolutno, neboli My, znamená TA NÁS – nejen jako Ona Nás (Pramatka Stvořitelka), ale i TA ve smyslu TO v množného čísle; obrovské kvantum pravdy sděluje archanděl Lucifer, jakkoliv výraz „satan“ používá ve smyslu „archón“ (negativní ego, parazitická entita, odpadlý lokální Bůh Otec)

 

PENTA BLUE NET